สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริหาร

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
- การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายประจำปี 2564
จำนวน
0
ครั้ง
- การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีฉุกเฉิน
จำนวน
0
ครั้ง
- การฉีดล้างลอกคลองระบายน้ำโรงเรียนและวัด
จำนวน
5
ครั้ง
- ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ (สวนยางพาราและทุ่งนา)
จำนวน
5
ครั้ง
การใช้บริการชำระภาษี
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน
-
ราย
- ภาษีบำรุงท้องที่
จำนวน
-
ราย
- ภาษีป้าย
จำนวน
73
ราย
- ชำระค่าธรรมเนียม
จำนวน
81
ราย
งานบริการด้านช่าง
- งานระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
จำนวน
10
ราย
- งานให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้า
จำนวน
28
ครั้ง

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ