สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายคำภา พลภักดิ์

ประธานสภา

นายสวัสดิ์ ปอทอง

รองประธานสภา

นายถาวร สามิลา

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

- ว่าง -

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายเกษมศักดิ์ โมตะมะ

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นางลำไพร ดวงเนตร

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นางสำลี ขุมคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 3

- ว่าง -

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายเหลือน มาลี

ส.อบต. หมู่ที่ 4

- ว่าง -

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายอุทัย แสนคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายรณกริช จำปาโสม

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายนิ้ม แพงพรมมา

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายสมศรี อินอร่าม

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายพุฒ ไชยฤทธิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายสายทอง คณานิตย์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

- ว่าง -

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายถาวร สามิลา

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายอนันต์ ผ่องแผ้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายเชิดศักดิ์ คำใส

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายสิทธิศักดิ์ งาสุ้ย

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายสิ้นฝาง กรุณา

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายสมนึก ชนะพงษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 11

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ