หัวหน้าส่วนราชการ

- ว่าง -

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพีระพงศ์ ปวะภูโต

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

0907292811

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกิ่งแก้ว อินทรกำแหง

หัวหน้าสำนักปลัด

0885819906

นางกรรณิกา ปวะภูโต

ผู้อำนวยการกองคลัง

0872477057

นายยุทธพงษ์ ปราบชมภู

ผู้อำนวยการกองช่าง

0828767789

นางสาวธนพรรณ อุดมดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

0973353829

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ