กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธนพรรณ อุดมดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนุชธิดา เพียรสมบัติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางมาลัย ใกล้ฝน

ครู

นางสาวภัทรจิต เจริญผล

ครู

นางนันทนิจ สุวอ

ครู

นางลาพร ชูจิตร

ครู

นางสาวชนิสรา อินอร่าม

ครู

นางนีรชา โยทองยศ

ครู

นางเสาวลักษณ์ ทาโคตร

ครู

นางพิมพา คำวิชา

ครู

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางวันนา กุลโท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมาลัยภรณ์ คำมี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอ้อมใจ แพงศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐธิดา สืบภา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนพภัสสร แสงชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ