กองคลัง

นางกรรณิกา ปวะภูโต

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางนพมาศ ชาลวันกุมภีร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางเฟื่องฟ้า ถวิลบุญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางปภาวรินทร์ ประทุมอาจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววิลาวัลย์ ทาริน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสมฤทัย จันทร์พวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางลำดวน นนทนี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ