สำนักงานปลัด

นางสาวกิ่งแก้ว อินทรกำแหง

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุพรรณี สุทธิกรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าเอกรุ่งนิรันด์ เตโพธิ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายศักดิ์ชัย แสวงดี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวปฐมาวรรณ กล้าหาญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ พลภักดิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวละมัย ทารินทร์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจินตนา ทัดเทียม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสุริวัลย์ คำมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมยศ ศรีคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางทุเรียน สมสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ขุมคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวาสนา บุดดาโจม

แม่ครัว (ทักษะ)

นายทองสา สองวงศ์

พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)

นายดำเนิน บุญสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ